Inspraak en betrokkenheid

Onder het motto ‘betrokkenheid’ motiveerden mandatarissen en leden van CD&V Dilsen-Stokkem de afgelopen 2 maanden de inwoners van Dilsen-Stokkem om hun mening te geven over hun deelgemeente.

Jan Geuskens, lijsttrekker CD&V: “Via een telefonische en online enquete gaven we de mensen van Dilsen-Stokkem een stem. Zo vergaarden we 517 antwoorden op onze vragenlijsten. De enquête was telkens op maat van de deelgemeente opgesteld. Open vragen en een analyse van de antwoorden gaven ons 4 kernthema’s die we nu zullen meenemen in de opbouw van ons verkiezingsprogramma.”

Vermijden dat enkel mondige burgers antwoordden was de rode draad in het activeren van de actie; CD&V wilde écht luisteren naar alle mensen van Dilsen-Stokkem. Centraal in ons beleid wordt zonder meer betrokkenheid en inspraak voor de mensen van Dilsen-Stokkem.

Een dergelijke bevraging vergt heel wat werk, maar het resultaat is dan ook genuanceerd en geschikt om de problemen van mensen, direct op een betrokken manier, aan te pakken. Om de vinger aan de pols te houden, zullen wij voortaan continue de mensen bevragen rond richtingen en oplossingen voor de echte alledaagse problemen in de stad. We gaan daarvoor een aparte site opstarten gericht op de thema’s die de inwoners ons gaven.

Intensieve en evenwichtige bevraging

Net een beetje meer mannen (54,%) dan vrouwen (46%) beantwoordden de poll: in totaal meer dan 500 respondenten. 29,3% van de bevraagden is jonger dan 35 jaar, 16,1% was ouder dan 60 jaar. Het aantal ondervraagden per deelgemeente komt grosso modo overeen met de grootte van de deelgemeente. Dilsen en Stokkem telden de meeste antwoorden. De toegepaste analysemethode zorgt er voor dat we ook de zorgen van de kleinere gemeentes voldoende zien en CD&V die kan meenemen in het beleid.

Dilsen-Stokkem best tevreden met zijn stad, Dilsen het meest bezorgd.

De inwoners van Dilsen-Stokkem geven gemiddeld 7,48/10 aan onze stad, een goed cijfer. De bewoner van Dilsen scoort bezorgder dan de andere bewoners. Dit kan deels verklaard worden door de periode van deze poll, het centrum van Dilsen liep tijdens de start en einduren steeds vast door verkeersproblemen. Meer dan 70% van de mensen uit Dilsen gaf dit als een probleem aan, we zijn dan ook meteen tot actie overgegaan.

Fractieleider Rita Craenen: “We hebben vanuit de oppositie de hand uitgereikt aan het college om de veiligheidsproblemen meteen op te lossen met enkele kleine ingrepen. Dat is wat we meer gaan doen. Concrete oplossingen voor concrete problemen”.

Dilsen-Stokkem wordt dan weer gewaardeerd als een rustige en veilige stad. Mensen geven ook aan dat we niet moeten inboeten op de natuur en het groen. Daarnaast passeerden ook onderwerpen als het verenigingsleven in Elen en Lanklaar en meer bruisende kernen de revue.

Een fietsveilig Dilsen-Stokkem

CD&V wil blijven inzetten op meer fietspaden en uniforme wegmarkeringen. We hebben ook aandacht voor de verkeersonveiligheid rond de scholen. Koning Fiets stond al centraal voor CD&V. Hij zal de komende maanden een nog prominentere rol vervullen.

“Een goed onderhouden weg, is een veilige weg”, aldus Jan. “En dat geldt zeker ook voor fietsen voetpaden.”

Tot onze eigen verrassing signaleert men een groot probleem met de fietspaden in Rotem.

Verenig de verenigingen

Verenigingen moeten zich kunnen verenigen. Helaas heeft niet iedere vereniging in Dilsen-Stokkem die luxe. Ondanks de vele ruimte in de stad is de ruimte die we aan verenigingen geven weinig optimaal. Uit de bevraging blijkt ook dat 61% van de betrokkenen rond het voetbal meer samenwerking broodnodig vinden. We merken dat het huidige bestuur hierin weinig daadkracht toont.

Met meer echte inspraak kunnen we de zorgen van de 15,4% mensen die dit echt niet ziet zitten integreren in een duidelijke beleidskader.

Dezelfde aanpak waarbij wij verenigingen gaan samenbrengen, hun zorgen meenemen en omzetten in een plan voor Dilsen-Stokkem zal er voor zorgen dat Dilsen-Stokkem bruist!

Stop de bouwwoede

“Elke woonkern heeft recht op een bruisend hart!”, treedt voorzitster Ellen Bours al snel bij, “Zo ook alle deelgemeenten. Verschillende pleinen kunnen opgewaardeerd worden om een nog grotere meerwaarde voor de deelgemeente en de buurt te creëren. Zonder daarbij ruimte af te nemen en vol te bouwen.”

Centrumplein000Het centrumplein in Dilsen kan op minder bijval rekenen. 73% geeft aan dit een verspilling van middelen te vinden, 40% vraagt om er in ieder geval ook parkeergelegenheid op te voorzien. Voor het Heldenplein in Stokkem is er nog minder draagvlak. 80% van de respondenten heeft er een probleem mee dat er geen rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners. Slechts 10% geeft aan dat het een noodzakelijke investering is.

Dilsen-Stokkem is de bouwzucht en de prestigeprojecten beu.

Het budget van de stad Dilsen-Stokkem ging de afgelopen 2 decennia voornamelijk op aan stenen. Dit heeft onze mensen niet dichter bij elkaar gebracht, wel integendeel. WIJ willen dit omkeren: we gaan resoluut investeren in alle inwoners en in onze buurtwerking en willen zo vermijden dat onze samenleving gaat splijten.

Iedereen betrokken

Ondanks onze intense bevraging, zal er altijd een groep mensen blijven die we moeilijk kunnen bereiken. Het gaat om eenzame en/of oude mensen. Ook voor deze groep willen we initiatieven nemen. We zullen vooral inzetten op de zorg om ouderen zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen, in hun vertrouwde omgeving.

Met dit soort bevragingen wil CD&V volop gaan voor een integratie van werkelijke problemen in de visie voor onze stad. Een bruisende, aantrekkelijke omgeving, waar mensen zich thuis voelen en niet passief ondergaan, maar betrokken worden bij het beleid. Zo zal niet enkel hun tevredenheid, maar ook hun motivatie en engagement verhogen. We streven samen naar een veilige, groene, gezonde en comfortabele plek om te wonen en te werken, kortom naar levenskwaliteit.

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.