Afgelopen maandag heeft het gemeentebestuur de gemeentelijke opcentiemen verlaagt. Het wordt verkocht als een belastingverlaging. In werkelijkheid is dit echter een beweging om een belastingverhoging te neutraliseren. De opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen van 1300 naar 800.

Voor Dilsen-Stokkem en voor haar inwoners verandert er in de praktijk echter weinig of niets.

Als men dit gewoon had laten gebeuren dan zouden de belastingen verhogen.

Als de verlaging niet werd doorgevoerd zouden we enkele honderden euro’s per jaar meer betalen voor ons kadastraal inkomen. Het is dus uiteraard goed van de voltallige gemeenteraad om ze te verlagen!

Maar je gaat er dus wel weinig of niets van voelen. Indien me ze niet had verlaagd hadden we het behoorlijk hard gevoeld en had het ons honderden euro’s gekost. Dat wordt jammer genoeg niet in de communicatie beklemtoond.

En is dit dan een investering van de gemeente? Ja en nee. Laat me proberen om een complex verhaal eenvoudig voor te stellen: volgens de nieuwe berekeningsbasis wordt de provinciale onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) voortaan opgenomen in de Vlaamse heffing. De belasting stijgt daardoor van 2,5 naar 3,98 procent op Vlaams niveau. Reden is dat het takenpakket van de provincies wordt afgeslankt en veel functies worden doorgeschoven naar het Vlaams Gewest en naar de gemeenten. Gelukkig moest de stad die 500 gegeven opcentiemen wegwerken en komen de inkomsten langs een andere weg terug.

Daarnaast werden ook de belastingen op aanplakborden en banken afgeschaft. Het zal niet nodig zijn om jullie uit te leggen dat ook die voor de inwoners geen euro zullen opleveren.

Gelukkig hebben sommige zelfstandigen wel iets aan het schrappen van de belasting op drakslijterij.

Voorbeeld werkelijke verlaging

13 euro per jaar als je geen kinderen hebt.

Als voorbeeld pak ik een huis met een KI van 1000 EUR (geindexeerd KI 2017 = 1749)

Berekend met de 818,69 indien er dus geen verlaging was en de 800,00 die het geworden is op de gemeenteraad.

Basisheffing van Vlaanderen (gestegen van 2,5 naar 3,97) = 69.44 euro
Provinciale opcentiemen (verlaagd van 400 naar 214,52) = 148.96
Gemeentelijke opcentiemen (verlaging 800 ipv 818.69 – komt van 1300 )= 555.52 euro ipv 568.50 euro

Net geen 13 euro dus!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.