Via deze blog reik ik mijn hand uit naar iedereen die constructief wil meewerken aan meer transparantie, meer betrokkenheid en meer vertrouwen in de politiek!

Slechts één op de drie inwoners van Dilsen-Stokkem gelooft dat de lokale partijen na de verkiezingen doen wat ze beloofd hebben, zo blijkt uit de Vlaamse Regionale Indicatoren. Dat is niet veel. Als er één ding mijn persoonlijke missie naar betrokkenheid van Dilsen-Stokkem meer kan benoemen dan is het wel die zoektocht naar vertrouwen. Wij kiezen immers die politici zelf. Ik heb er vertrouwen in dat de personen die ik gekozen heb en zal kiezen integer en authentiek waren op het moment van mijn keuze. Het merendeel van deze verkozenen blijft dat gelukkig ook. Het beeld wordt negatief gekleurd door een enkeling die ego, macht en eigenbelang zwaarder laat wegen dan samenhorigheid en verantwoordelijkheid. Zoals steeds zijn het die enkelingen die de perceptie maken.

De toekomst komt er aan en zeer snel. De toekomst heeft ons niet nodig, wij hebben haar nodig.
Vrije interpretatie van Julia Roberts: De natuur heeft geen mensen nodig, mensen hebben natuur nodig!

De helft van de inwoners in Dilsen-Stokkem vindt zelfs dat stemmen geen zin heeft omdat de gemeenteraadsleden toch geen rekening houden met hun mening. Is dat niet vreemd? Willen we dat niet allemaal anders? Is al iemand eens gaan kijken op de gemeenteraad? Ken je die mensen persoonlijk? Heb je je al eens verdiept in wat er allemaal nodig is om een gemeente te “runnen”?

Die onverschilligheid en dat wantrouwen kunnen nooit goed zijn voor onze toekomst. Dat is jammer. Maar hoe komt dat eigenlijk? Het merendeel van de mensen die lokaal politiek actief zijn, kenmerken zich nu net door werkkracht. Het zijn vaak sterk geëngageerde mensen die vanuit een lokaal vrijwilligersleven doorgroeien naar lokale politiek.

Is zelfs lokale politiek te ingewikkeld geworden. Houden gemeenteraadsleden nog voldoende rekening met elkaar? Respecteren ze elkaar of voeden ze nu net zelf, door het wantrouwen en gebrek aan respect, het wantrouwen bij de mensen?

Ik merk zelf al dat gewoon reageren en een kritische stem hebben niet gedoogd wordt. Zelfs als je zegt dat je niet gaat zetelen en enkel wil helpen en ondersteunen om Dilsen-Stokkem klaar te maken voor de toekomst primeert achterdocht en wantrouwen. Gedreven door wat eigenlijk? De reacties die ik krijg catalogeer ik onder steekvlampolitiek. Jammer.

De burger is ook spraakzamer geworden. De uiteenlopende meningen over het experiment aan de Hoogbaan tussen Rotem en Dilsen demonstreerden dat de afgelopen week nog eens.

We moeten net het tegenovergestelde doen: elkaar de hand reiken.

Hier is ze … nog eens … gratis en voor niets!

Zorgt het huidige systeem er voor dat men wakker ligt van samenhorigheid tussen de gemeenteraadsleden (en dus alle inwoners) of primeert de meerderheid en sluiten we dus de facto een minderheid uit?

Dat is nu precies DE reden waarom ik wel wil deelnemen aan het debat en voor geen enkel zeteltje een bedreiging wil zijn. De toekomst zit niet in meerderheid of minderheid maar in diversiteit. Het integreren van meningen van de ander. De toekomst zit in SAMEN. Vertrouwen start bij betrokken inwoners. De ultieme droom is om de inwoners van Dilsen-Stokkem te overtuigen om zich te engageren. De talenten die echt het beste voor hebben met de gemeente zijn er met hopen. De komende maanden zullen de stemmentrekkers steeds meer inspraakavonden met de inwoners organiseren. Dat is zeker een stap in de goede richting. Als ze het tenminste langer volhouden dan de volgende verkiezingen. Het vertrouwen in de politiek herstellen is een werk van lange adem. Met een tijdelijk trucje 10 maanden voor de verkiezingen zal het niet lukken.

Hier is de hand, nog eens … en nog eens gratis!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.