Uiteraard is het een goede zaak om te denken aan de veiligheid in de Hoogbaan

Het is duidelijk dat er door de eerste knip positieve effecten waren op de verkeersdruk in de Hoogbaan. Evident. Er nu door rijden is enkel nog zinvol als je er effectief moet zijn. Dat maakt uiteraard ook dat het veiliger is geworden voor fietsers en lokaal verkeer. Het is een druk gebruikt tracé voor schoolgaande kinderen. Het is nog af te wachten of dat na de verplaatsing van de opstelling ook zo is. Daarom is het dan ook een experiment. Dat dit vooraf doorgesproken is met de bewoners van de Hoogbaan is een goede zaak.

Uiteraard is experimenteren in plaats van direct beslissen een goede zaak

Gelukkig is het maar een experiment dat ook de mogelijkheid geeft om de resultaten met specialisten te bespreken. De evaluatie is natuurlijk afhankelijk van wat je wil meten met je experiment. Net zoals je kan vaststellen dat de verkeersdruk is afgenomen op de Hoogbaan, heeft ook iedereen vastgesteld dat er behoorlijk veel neveneffecten zijn op andere wegen. Het is maar normaal dat de effecten op Kantonsweg, Eindestraat, Heilderveld, Stationstraat en Kempenstraat mee worden genomen in de evaluatie.

Je kan eigenlijk niet anders dan stellen dat het geen ideale oplossing is voor het geheel van Dilsen-Stokkem.

Zo veilig als de Hoogbaan is geworden zo onveilig is het voor de kinderen op andere plaatsen geworden om de verplaatsing te maken naar school.

Zowel in de richting van SBS in Dilsen als naar de Horizon in Rotem is het onveiliger geworden. Aangezien oversteken op de spitsuren aan de Europalaan quasi onmogelijk geworden is en de gevaarlijke bocht aan de Burgemeester Henrylaan ons ook al jaren parten speelt.

We leren uit het experiment ook dat de lichten in Rotem niet afgesteld zijn op dit plan en we best iedere belanghebbende (zoals het Agentschap Wegen en Verkeer) vooraf betrekken in zo’n experiment. We begrijpen ook dat men ondertussen de vraag naar een betere afstelling heeft gesteld. Een derde experiment zou er aan komen.

Dit is het resultaat van een lange termijn beleid

De doorstroming tussen Maaseik en Lanaken is dichtgeknepen waardoor mensen andere manieren zoeken om van punt A naar punt B te gaan. Iedereen weet dat dit anders moet. Dat alleen is echter onvoldoende. De bouwwoede van de stad, in haar doel om het inwonersaantal op te krikken, is gebeurd met weinig oog voor de totaalinfrastructuur. In het bijzonder de effecten op parkeren en mobiliteit zijn verwaarloosd. Er moet een veel doordachtere stadsplanning gemaakt worden en een lange termijn beleid. Het staat buiten kijf dat het bouwen moet stoppen tot het moment dat er een duidelijk plan ligt.

Korte termijnoplossingen verschuiven de problemen

Hoe moedig het ook is om experimenten op te zetten. Deze moeten passen in een lange termijnplan. Wel een drempel aan de Aldi, geen drempel aan de Aldi. Een knip hier, een knip daar. Bloembak hier, bloembak daar. Bussen hier, bussen daar. Het geeft allemaal een chaotische amateuristische indruk. Bovendien geeft het de indruk dat dit de wens is van enkele lokale politiekers en doet dat geen goed aan het vertrouwen in de politiek. Dat is niet rechtvaardig naar de vele (politieke) vrijwiliggers die achter de schermen wel willen meedenken over een toekomst voor Dilsen-Stokkem.

Mensen zullen altijd kiezen voor de snelste weg om van A naar B te geraken

De eenvoudige psychologie dat mensen steeds de snelste weg kiezen om van A naar B te gaan is een gegeven. Dat betekent dat je beleid er moet op afgestemd zijn enerzijds om de wegen vlot te maken daar waar je wil dat mensen rijden en anderzijds verkeersremmende maatregelen plaatsen op wegen waar je dat niet wil.

In dit concrete geval had het experiment gekoppeld kunnen zijn aan maatregelen om ook de andere kleinere ontsnappingswegen te beschermen. Nu verplaatsen we het probleem. De Kantonsweg is nu de snelste ontsluiting geworden als je van het Noorden in de Maaskant komt en naar elders moet. We moeten er voor zorgen dat de Rijksweg, die daar voor bedoeld is terug de snelste manier is om van het Noorden naar Dilsen, Maasmechelen of Genk te rijden. Uiteraard met behoud van de veiligheid.

Met andere woorden snelheid halen uit de straten die we fiets- en kindvriendelijk willen houden, maar ook vlotte doorgangsmogelijkheden bieden daar waar we willen dat men zich verplaatst. Met een doordacht plan, niet ad hoc.

Het probleem in Dilsen-Stokkem oplossen vraagt externe expertise

Ik lees dat mensen met vele alternatieve oplossingen komen. De complexiteit die in de laatste 2 decennia gecreëerd is vraagt echter dat we gaan luisteren naar experten van buitenaf. Naast de streefbeeldstudie om de Rijksweg terug breder te trekken is er een hoge nood om onze mobiliteitsambtenaar te ondersteunen met een externe expert die de totale problematiek eens met een frisse blik mag bekijken en tot een plan kan komen. Dat lijkt me te moeten starten met een brede bevraging en inspraak van alle betrokkenen. Breder dan de ene plaats waar er nu iets moet gebeuren. Daarna moeten we dat plan ook volgen. Ook als dat even moeilijk is.

Nodig om toekomstige uitdagingen aan te gaan

We lezen over plannen aan de Bloemendaal, waar de verkeersdruk ook enorm toegenomen is. Bovendien plant men een verhuis van de Lidl naar de hoek van de Rijksweg en Bloemendaal. We lezen over gelijkaardige uitdagingen op de Stokkemerbaan. We lezen over problemen aan de Kruishoefstraat en Pannenhuisstraat.

Laat ons de moed hebben om toe te geven dat dit een complex probleem is en aan deskundigen vragen om met ons samen te zoeken naar een echte oplossing en een mobiliteitsoplossing voor Dilsen-Stokkem waar we trots op kunnen zijn.

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.