558 mensen vulden dit formulier reeds in! 

Dank jullie wel.

Waar gaat het over?

hpslider_0

 • Connecterra is een gebied waar meer dan een kwart eeuw geleden de steenkoolmijn van Eisden nog op volle toeren draaide. Vandaag de dag ziet het landschap er helemaal anders uit en kan je hier genieten van een verrassend landschap van ‘bergen en meren’ met spectaculaire panorama’s. Uniek in zijn soort als je weet dat een groot gedeelte van dit gebied ooit industriezone was!
 • De wandelpaden zijn aangegeven via vijf duidelijk bewegwijzerde wandelroutes die je op weg helpen.  Zo zijn er 5 wandellussen die vertrekken aan de mijnschachten.

wandelroutes

 • 2 wandelroutes zullen aan veranderingen onderhevig zijn door de komst van Terhills Resort. Deze twee lussen zijn ook wel gekend als de rode en gele lus:
  • de rode lus die je rondom de grote plas leidt en je een vrij volledig beeld van Connecterra.
  • de gele lus die je over de lange terril, de tweelingterril en langs de krekenzone leidt. Op elke terriltop word je beloond met een spectaculair uitzicht! Zo begrijp je meteen waarom Connecterra graag uitpakt met de slogan ‘het mooiste panorama van Vlaanderen’.

We willen de authenticiteit en beleving van deze paden maximaal behouden!

 • De stad Dilsen-Stokkem staat op het punt om een bouwvergunning af te leveren aan Terhills NV. Op dit ogenblik wordt Center Parcs vooropgesteld als eerste exploitant.
 • Vermeldenswaardig is ook nog dat de huidige projectgrond nog bezaaid is met de restanten van fundering en dekplaten met nutsvoorziening en zonevreemde aanplantingen in het hele gebied van een eerder gepland Center Parcs.
 • Als alles volgens plan verloopt zullen de werken na de broedperiode starten (midden Juni).
 • Daarnaast is het toch zinvol om te weten dat het hele gebied kandidaat is als UNESCO Werelderfgoed.

Kan dit nog veranderen?

Met een beetje goede wil van alle partijen kan de uitdaging rond de wandelpaden zeker opgelost worden. Ik blijf zelf de hand uitsteken naar alle partijen om in dialoog tot oplossingen te komen. Als iedereen wil samenwerken en naar elkaar wil luisteren kunnen we zeker tot oplossingen komen.

De komst van Terhills Resort neem ik zelf aan als een gegeven. Mijn hoop is dat men het nodige zal doen om de beloofde tewerkstelling ook daadwerkelijk om te zetten in de praktijk.

Waar staan we vandaag?

Zoals aangegeven is het enkel een kwestie van goede wil en echt met het dossier willen bezig zijn om de wandelbeleving te behouden. Het dossier echt ter harte nemen maakt het eenvoudig om voor iedereen tot een aanvaardbare oplossing te komen.

 • Aan de Stad Dilsen-Stokkem hebben we laten weten dat er honderden mensen zijn die de wandelpaden willen behouden. We werden doorverwezen naar de gemeentelijk ambtenaar.
 • Met LRM hebben we contact opgenomen rond dezelfde ongerustheid. Hun verantwoordelijke houdt mij vlot op de hoogte van hun werk. Ze hebben onze zorgen en de berichten in de media ook zelf omgezet in constructieve gesprekken om de wandelbeleving rond Connecterra te behouden en zelfs nog te versterken.
 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland is mee betrokken in deze gesprekken en werkt uiteraard ook constructief mee aan een oplossing.
 • Alle partijen krijgen of hebben zicht op de feedback uit onze bevraging.
 • Er is een Provinciaal Regionaal Uitvoeringsplan (PRUP) dat bepaalde waarborgen geeft.
 • Ook het dossier tot ontheffing van de MER-plicht (Milieu Effecten Rapport) geeft voldoende insteken om garanties te geven:
  • Bij de uitwerking op projectniveau dient het uitzicht van het huidige mijnlandschap met kenmerkende landschapselementen (terrils, ontgrindingsplassen, mijngebouwen en schachtbokken ) behouden te blijven.
  • Momenteel lopen er een aantal onverharde paden doorheen het  geplande projectgebied.   Tijdens de aanlegfase wordt een verslechtering ten gevolge van de werkzaamheden verwacht. Door de aanleg van nieuwe paden in het projectgebied, zal de situatie voor wandelaars en fietsers echter drastisch verbeteren.
  • Om de aantrekkelijkheid van fietsen en wandelen als hoofdvervoermiddel te versterken, en de aanvaardbaarheid van wandelafstanden te verhogen, is het belangrijk om in en rond het projectgebied te evolueren naar een samenhangend netwerk van voorzieningen. De connectiviteit, continuïteit en kwaliteit van het netwerk moet verhoogd worden en noden/wensen van gebruikers moeten ingevuld worden. 

Wat zijn volgende stappen?

 • Op 10 maart is er een gesprek met de pers en verschillende belanghebbenden. Bovendien bekijken we dan ook samen welke dialoog er verder nog ondernomen wordt.
 • Op de gemeenteraad (Dilsen-Stokkem) van 12 maart worden er enkele vragen gesteld. Ik ga er vanuit dat de antwoorden even transparant en duidelijk gaan zijn als de andere gesprekspartners en dat de stad ondertussen zelf al acties heeft ondernomen om de wandelpaden te vrijwaren.
 • Op 23 maart komt de vergunningscommissie bij elkaar en weten we meer rond de behandeling van de bezwaarschriften vanuit verschillende invalshoeken.

Via deze weg houd ik jullie verder op de hoogte!

 

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.