De gevraagde duidelijkheid werd gisteren gegeven op de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem. Ze ligt volledig in lijn met het verslag dat ik vorige week kreeg van LRM. De burgemeester vulde nog aan met een timing en liet weten dat het college van Burgemeester en Schepenen ondertussen een positief advies heeft gegeven rond de gevraagde vergunningen.

De gesprekken tussen LRM en RKLM lopen verder. Beide partijen zitten de komende 2 weken nog aan tafel om de wandellussen te hertekenen. De verantwoordelijke coördinator bij LRM verzekerde mij vorige week er alles aan te doen om de wandelbeleving te behouden en zelfs te verbeteren. Ondertussen liggen er ook alternatieven op tafel en ben ik hoopvol dat alle inspanningen ook effectief zullen lonen.

Zelf wacht ik momenteel verdere communicatie vanuit LRM af en wil ik alle vertrouwen geven aan het overleg.

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.