First they ignore you,
Then laugh at you and hate you.
Then they fight you,
Then you win.
When the truth dies,
Very bad things happen.
They’re being heartless,
Again.

600 handtekeningen hebben een eerste maal gedaan wat ze moesten doen. De keuze voor de dialoog ook. Het overleg tussen alle partijen maakt dat het domein niet meer volledig omheind gaat worden.

Wat is er de afgelopen week gebeurd:

  • Maandag was er gemeenteraad in Dilsen-Stokkem. Na eerdere vragen tot contact heb ik ook afgelopen maandag de vraag gesteld om nog voor de gemeenteraad 15 minuten tijd te krijgen. Ik ben immers van mening dat de stad een rol te spelen heeft in het behoud van de wandelpaden. De uitgereikte hand werd helaas genegeerd.
  • Op de gemeenteraad werd er door CD&V een aantal vragen gesteld. Hierop werd een mail van RLKM voorgelezen, een timing gegeven en gezegd dat het college een positief advies had afgeleverd. Hetgeen we kunnen begrijpen voor de tewerkstelling en het Terhills Resort. Te betreuren dat er, ondanks de bezwaarschriften en handtekeningen, geen bijkomende garanties gevraagd werden voor de wandellussen. Een gemiste kans.
  • De dag erna heb ik de Burgemeester bedankt voor de toelichting op de gemeenteraad en de timing die ze meegaf. Geen reactie.
  • Eveneens heb ik op 13 maart contact opgenomen met LRM. De bespreking op de gemeenteraad meegegeven. Ook met RLKM werd er contact opgenomen.
  • Op 15 maart was er een nieuwe bespreking tussen beide partijen omtrent de wandellussen.
  • Op 17 maart ontving ik een telefoon waarop me de garantie werd gegeven dat alles wat vandaag toegankelijk is ook daadwerkelijk toegankelijk zal blijven. Eveneens werd me gezegd dat de stemmingmakerij van GROEN niet echt hielp en gestoeld was op foute gegevens. Het domein zou zeker niet volledig omheind worden.

Via het park kan je op dezelfde plaatsen geraken als vandaag. Wel zullen de wandelaars via de ingang binnengaan en via diezelfde ingang terug buiten, zodat er een controle in verband met de veiligheid plaatsvindt! Het domein wordt niet volledig omheind.”, verduidelijkt mijn contactpersoon. Ook worden er nog creatieve pistes met de verschillende lokale “overheden” besproken.

Voorlopig dus : Mission accomplished!

Het is te verwachten dat in navolging van de GROEN communicatie er nog verder gestreden wordt in verband met de komst van het Resort. Zoals in alle andere communicaties aangehaald is dat een ander hoofdstuk. Ik hoop dat men ook daar vol zal kiezen voor de dialoog. Ik ben er van overtuigd dat men goede oplossingen kan vinden als er naar elkaar geluisterd wordt. Voorts wordt er voor de aanleg van het park rekening gehouden met alle beloftes uit het verleden en een evenwicht tussen natuur en recreatief wonen nagestreefd.

Als nu iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt voor die jobcreatie ben ik tevreden.

 

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.