De feiten

 • Het fietsroutenetwerk in Limburg is subliem, een voorbeeld voor Vlaanderen!
 • 69% van de inwoners van Dilsen-Stokkem vindt het veilig om te fietsen in Dilsen-Stokkem.
 • 54% van de inwoners in Dilsen-Stokkem vindt het niet veilig om kinderen zich met de fiets te laten verpaatsen!
 • 67% van de inwoners vindt dat we voldoende fietspaden hebben in Dilsen-Stokkem.
 • Maar liefst 37% van de inwoners vindt dat de fietspaden niet in goede staat zijn!
 • Slechts 34% van de inwoners in Dilsen-Stokkem maakt wekelijks gebruik van de fiets als middel om naar het werk/school te gaan.

Daar gaan we nu eens iets aan doen … Maak je mee een fietsparadijs van Dilsen-Stokkem?

Omdat grote veranderingen klein beginnen!

 • Voor verplaatsingen kleiner dan 5 kilometer nemen we de fiets!
 • Als de school of het werk op minder dan 10 km van mijn huis ligt, dan neem ik de fiets!

De FIETSBRIL  –  Elke toekomstige beslissing nemen we met de ogen van een fietser

 • Als we nieuwe infrastructuurwerken doen dan:
  • Zorgen we dat de fietsinfrastructuur verbetert door fietspaden breder en prioritair te maken.
  • Zorgen we dat de fietser tijdens de werken ongehinderd verder kan.
 • We zorgen ervoor dat er overal in de stad duidelijk zichtbare fietspaden of fietssuggestiestroken zijn.
 • Wanneer we de Maas of het kanaal over moeten zijn er voldoende en vlotte verbindingen. Ook dan moet de fiets de meest logische en snelste keuze zijn!

DEELFIETSEN – ook de elektrische fiets en scooter toegankelijk maken

 • We moeten durven om ook in Dilsen-Stokkem een fietsdeelsysteem te stimuleren..
 • Bij voorkeur zelfs een elektrisch fietsdeelsystemen, waarbij ook lokale werkgevers woon-werkverkeer via deze weg kunnen aanmoedigen.
 • Persoonlijk vind ik dat de stad zelfs een aantal zitscooters beschikbaar kan stellen  die door de mensen met een mobiliteitsprobleem kunnen gehuurd worden.
 • Vanuit enkele centrale verzamelpunten kunnen ook kinderen zich vlotter naar school verplaatsen eventueel door een ouder die zich opstelt als “fietscoach”. Zo ontlasten we de verkeersdruk rond de school zelf.

EEN LANGE TERMIJNVISIE – iedereen op één lijn

 • Alle partijen hebben een fietsveilig Dilsen-Stokkem voor ogen.
 • Dan kan het ook niet moeilijk zijn om een partij-onafhankelijke visie op te stellen die op lange termijn werkt.
 • Iedere toekomstige infrastructuurbeslissing zou tegen die visie afgezet moeten worden voor vele vele jaren!

Mijn basisvoorstellen voor deze visienota

 • Helpt deze aanpassing in infrastructuur om 2/3 van de mensen de fiets te laten nemen voor de verplaatsingen binnen Dilsen-Stokkem. We betrekken onze bewoners dan ook actief in elke “fiets”beslissing.
 • Elke aanpassing bekijkt of er reeds een verhoogd fietspad of fietssuggestiestrook met absolute voorrang aanwezig is. Indien niet wordt deze aangelegd met een minimum breedte van 1,3 meter
 • Indien we aanpassingen doen in de buurt van scholen dan zijn dit aanpassingen die leiden naar een totale scheiding van auto- en fietsverkeer tijdens de start- en stopmomenten van de school.
 • We alloceren een vast gedeelte van het stadsbudget aan verbeteringen van de fietsinfrastructuur.
 • Bij infrastructuurwerken zorgen we er steeds voor dat de fietser toch ongehinderd verder kan.
 • Elke openbare instelling heeft voldoende inbraakveilige fietsstallingen.

En ikzelf doe de belofte dat ik elke verplaatsing kleiner dan 5 km met de fiets zal doen, bovendien lanceer ik de komende week allerlei initiatieven om Dilsen-Stokkem op de fiets te krijgen. Ik hoop dat je meedoet!

Bijlages:

BRONVERMELDING (statistiek Vlaanderen, stadsmonitor)

Veilig fietsen in Dilsen-StokkemVeilig fietsen voor kinderenvoldoende fietsen in de stadstaat van de fietspadendominant vervoermiddelduurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden

 

 

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.