De afgelopen week was het de Europese week van de afvalvermindering. Door de problematiek onder de aandacht te brengen wil men iedereen ertoe aanzetten om de afvalberg te verminderen.
De campagne roept op om de principes van hedendaags materialenbeleid toe te passen: vermijden, verminderen, hergebruiken en recycleren.

Afvalvermindering en herinzet van materialen staan hoog op de Europese agenda. Huishoudelijk afval is sinds 1970 in gewicht verdubbeld en blijft al 15 jaar op een hoog niveau. In 2016 werd  in Vlaanderen 152 kg restafval per inwoner ingezameld.
Meehelpen aan afvalvermindering is reeds op vele niveau’s ingeburgerd, en maakt ons bewust van de schaarste van natuurlijke rijkdommen. “Afval” wordt meer en meer gezien als een potentiële nieuwe grondstof.

Voorkoming van afvalverbranding beïnvloedt de CO2-uitstoot gunstig en draagt op die wijze bij om CO2-uitstoot te verlagen. Elke kleine inspanning helpt en rendeert.

Voorkomen

Je kan zelf helpen door het gebruik van plastic te mijden. Geen plastic zakjes voor de winkel, geen plastic verpakking voor een broodje, producten met plastic verpakkingen laten staan in de winkel … alle kleine stappen zijn nuttige stappen om verder de afvalberg te doen verminderen. Met 2,6 kg zachte plastics per inwoner doen we het in Dilsen-Stokkem zeker niet slecht!

Verminderen

In Dilsen-Stokkem hebben we het PMD de laatste 2 jaar zien dalen van 396 ton tot 347 ton. Ons restafval is in dezelfde periode gedaald van 439 tot 426 ton. Het gescheiden ophalen van papier en karton voor recyclage, steeg van 1.100 naar 1.227 ton, te verklaren door onder meer de toename in e-commerce (leveringen aan huis door online shops in kartonnen verpakkingen).

E-Commerce zorgt voor een toename van papieren en kartonnen verpakkingen!

Hergebruiken

Via de Kringloopwinkels in de buurt wordt alle meubilair dat bij verhuizen vrijkomt, maximaal een tweede leven gegeven. Hierover zijn helaas geen cijfers per gemeente beschikbaar.

Recycleren

Via het correct sorteren help jij om van het afval dat dan toch wordt verzameld, effectief nieuwe ‘grondstoffen’ te maken.
De diverse sorteerwijzers kunnen jou daarbij helpen.

AFVAL (2)Bron cijfers: Limburg.net

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.