foto2_76a3c3ce-4a84-4e21-8a14-24ed0558d950_image
(c) S-Lim

Afgelopen weekend ging ik met collega Michael Segnana naar een event rond Smart Cities in Limburg. Dilsen-Stokkem is bijlange Kopenhagen of Berlijn niet en ook Hasselt is wel wat kleiner dan pakweg Londen of Parijs. Toch is het zo dat ook wij heel wat voordelen kunnen halen uit een aantal Smart City concepten. Omdat zoiets onbetaalbaar is voor kleine landelijke dorpen hebben de 44 Limburgse gemeenten zich verzameld in een CVBA “S-Lim”. S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een “Smart Region“. Voorzitter Raf Drieskens lichtte toe hoe S-Lim vertrekt van de noden van zowel landelijke als stedelijke besturen en zo technologische en softwarematige toepassingen aanbiedt om de welvaart, het welzijn en de levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.

 

Meters in vuilbakken?

Door honderden sensoren te plaatsen in vuilnisbakken, waterleidingen, parkeerplaatsen en zelfs de verwarmingsketels van inwoners en die allemaal met het internet te verbinden, wordt een schat aan gegevens verzameld.

De bedoeling is die gegevens op termijn beschikbaar te stellen aan ontwikkelaars.

Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik, … de innovatieve mogelijkheden van het internet of things om het leven aangenamer en duurzamer te maken lijken eindeloos.

Voor Limburg ligt hierin een kans om niet enkel mee te zijn met de vierde industriële revolutie, maar om zelf een pionier en topspeler te worden in de geconnecteerde wereld. Met een enorm potentieel in baanbrekende nieuwe technologieën en een ontluikend kmo-ecosysteem heeft onze regio alvast de grondstoffen in handen. En we hebben al een aantal Limburgse voortrekkers.

Zwerfvuil en sluikstorten

In elke bevraging komt het terug: zwerfvuil en sluitstorten staan hoog op de ranglijst van irritaties van de Vlaming. De behandeling van meldingen, de organisatie van de opruim en het beleid van publieke vuilbakken is de laatste jaren onder de aandacht gekomen. Er zijn nieuwe modellen vuilbakken op de markt die persen, de vulgraad continu meten en zelfs muziek afspelen. Specifieke doelstelling van een project in Neerpelt is om nieuwe patronen te ontdekken: welk afval wordt in publiek domein achtergelaten, wanneer gebeurt dit, en door wie? Neerpelt ontwikkelde reeds een app hierrond, Overpelt houdt al twee jaar fiches bij over welke vuilbak, Hechtel-Eksel boekt goede resultaten met camera’s (samen met de politiezone).

Het verhaal van de slimme camera werd ook gebracht door Ilja Theuwissen. Zij gebruikten de ervaring die The Safe Group had opgedaan bij de beveiliging van festivals om steden zoals Hasselt en Leuven slimmer te maken met camera’s. Zo maakt Hasselt gebruik van slimme camera’s die draaien als microfoons een verdacht geluid registreren. De microfoons herkennen het geluid van kapotgeslagen glas, ruzie of een vechtpartij. Ze zijn bovendien zo slim dat ze de privacy van omwonenden niet schenden. Ze staan nooit op een balkon of raam gericht.

Mobipunten

deinze-1
(c) Autodelen.net

In Peer wil burgemeester Steven Mathei experimenteren met een Mobipunt. De overgang van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid in Vlaanderen betekent dat er gekozen wordt voor een overstapmodel waar je van eigen auto naar het openbaar vervoer gaat of van het openbaar vervoer naar een gedeelde fiets of noem maar op. De plaats waar die overstap gebeurt is een mobipunt. Concreet denk ik dat het idee van (deel)fietsen ook haalbaar is in Dilsen-Stokkem. Op de toelichting werd ook een idee getoond van fietsen voor kinderen. Niets zo makkelijk toch dan een abonnement op een fiets waardoor je opgroeiend kind altijd een fiets op zijn maat zal hebben. Een slimme app die waakt over veiligheid, de garantie geeft dat er “gedeeld” wordt en die er voor zorgt dat alles een netjes verloopt en de mobipunten “ordelijk” houdt is natuurlijk wenselijk.

 

Genk

De visie van Wim Dries op Smart Cities gaat breed en ver. Ze maakt indruk.  Genk zet in op Smart Retail en Smart Mobility maar wat Wim Dries vooral siert is zijn combinatie van realiteitszin en visie. Hij gelooft ook in het delen van experimenten en zet daar hard op in. Dat hij bovendien de data van de stad en zijn inwoners niet zomaar te grabbel gooit maakt het verhaal compleet en toekomstgericht.

Ook Genk experimenteert op THOR met slimme vuilballen als één van de experimenten die ze samen met Living Tomorrow en TomorrowLab uitvoeren. Ook rond slim energiebeleid neemt Genk samen met EDF Luminus het voortouw. Onder meer de openbare verlichting en de dakisolatie van de huizen worden momenteel onder de loep genomen. Stad en OCMW werkten het nieuwe concept ‘verslimmen’ uit, om kinderarmoede en onderwijsachterstand te bestrijden, waarin onder meer gebruik wordt gemaakt van een digitale community. Voor dit laatste project ontving de stad in februari nog de Slim in de Stad-prijs van de Vlaamse Overheid. “Het smart city-idee moet op termijn alle facetten van ons beleid gaan sturen,” verduidelijkt burgemeester Wim Dries. “We zijn nu nog volop in een onderzoeks- en testfase, maar dat doen we niet ondoordacht. We omringen ons met goede partners om deze projecten uit te werken en we bouwen zo onze expertise op.

Zijn quote dat IT’ers het best geschoold zijn als burgemeester voor de toekomst vindt ondergetekende uiteraard super.

De visie van EXPERT-ADVISEUR MOBILITEIT Tim Aspergers (Leuven)

Tim Asperges uit Leuven schetste de rol van de Stad bij het lanceren van nieuwe mobiliteitsvormen, zowel voor het testen van nieuwe mogelijkheden als het regelen van allerlei vraagstukken. Zijn verhaal rond Leuven als Smart Mobility City was indrukwekkend. Een bloemlezing:

  • Als inwoner van Herent en papa van drie, besloot hij enkele jaren geleden de tweede auto van het gezin te delen. Ondertussen bestaat zijn autodeelgroep uit 7 deelauto’s en 50 gebruikers. Ze maken gebruik van de app Cozycar.
  • 2% van de Leuvenaars maakt al gebruik van autodelen
  • Slimme apps zijn in voorbereiding om de leveringen op de drukke Bondgenotenlaan te regelen. De leveringen in de binnenstad werken wel al met venstertijden, toegangsvergunningen die gehandhaafd worden met ANPR-camera’s.
  • Camera’s beboeten chauffeurs die gebruik maken van sluikwegen

De mogelijkheden zijn immens en we zitten nog maar aan de start van de Smart City beweging.

Referenties

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.