Plots is klimaar terug een hot topic. Die jongeren spijbelend op straat hebben iedereen terug wakker geschud. Hopelijk niet voor even maar voor heel lang. Dit gaat immers niet over iets tijdelijk maar over de duurzaamheid van onze planeet en dus ook van ons bestaan.

Dilsen-Stokkem

  • We zijn precies wel goed bezig in Dilsen-Stokkem als het op hernieuwbare energie aankomt.
  • 140 grote batterijen van Tesla zijn in mei aangesloten op het elektriciteitsnet. Ze dienen om groene energie op te slaan of af te geven en zo de onevenwichten op het net te vermijden.
  • Van de 6 Vlaamse projecten rond drijvende zonnepanelen starten er maar liefst 3 (!!!) in Dilsen-Stokkem.
  • Het geplaatst vermogen tov het potentieel vermogen aan zonnepanelen op de daken (de zogenaamde benuttingsgraad) is met 10,5% in Dilsen-Stokkem het hoogst van Vlaanderen.

Klein beginnen bij onszelf

Naast de grote veranderingen waar de politiek een adequaat klimaatbeleid voor moet maken zijn er natuurlijk ook veel kleine dingen die je zelf kan doen!

Omdat grote veranderingen klein beginnen!

Wij worden ons thuis hoe langer hoe meer bewust dat we de verandering best op gang brengen met kleine zaken bij onszelf:

  • Eerder berichtte ik al dat wij verplaatsingen van minder dan 5 km te fiets of te voet doen. Zie ook 4 uitdagingen voor 2019 – doe jij mee?
  • Wij weigeren al jaren plastic zakjes in de winkels.
  • Dankzij mooimakers zorg ik dat het zwerfvuil in mijn buurt niet blijft liggen.
  • Voor plastic drankflessen gaan we naar Duitsland. Daar is er statiegeld en recyclage georganiseerd.
  • In België kopen we alleen nog maar drank in glazen flessen.
  •  Aardbeien zal je ons niet zien kopen in de winter. Die import uit zuiderse landen is te vervuilend. Dan liever Belgische aardbeien in het seizoen.

Terug naar het grote verhaal

Het klimaat wacht niet

In mei gaan we naar de stembus!

Beste politiekers, maak het verschil met een ambitieus klimaatprogramma.

In juni starten jullie met het vastleggen van de krijtlijnen voor de komende 5 jaar.

Laat Vlaanderen uitblinken en kom met het beste klimaatbeleid ter wereld!

194 landen ondertekenden het Klimaatakkoord van Parijs en hebben toegezegd samen de opwarming van de aarde te beperken. België deed mee.

In december hebben we ons echter belachelijk gemaakt op de top in Polen.

De doelen staan echter al op papier. Nu is het een kwestie van het nemen van de noodzakelijke maatregelen om die doelen te bereiken. En verder te durven gaan!

De kosten van de klimaattransitie mogen niet eenzijdig terecht komen bij burgers. Dat is ook logisch aangezien de échte milieuvervuiling niet plaatsvindt bij consumenten, maar in de industrie.

Dat is waarom we het steeds hebben over klimaatrechtvaardigheid. Als we niet bereid zijn om dwingende normen op te leggen aan de vervuilende industrie, gaan we de klimaatdoelen niet halen. Als we niet bereid zijn om de scheve verhouding te doorbreken waarin grote bedrijven 200 keer mínder energiebelasting betalen dan burgers, dan pakt de klimaattransitie oneerlijk uit.

Politiek leiderschap is wat nu nodig is. We hebben een regering nodig die kiest voor haar inwoners en voor de toekomst. Dat is de opgave die voor ons ligt.

Referenties

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.