Sign for my future

Gisteren werd ‘Sign for my Future’ gelanceerd. Dit breed gedragen burgerinitiatief wil zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen van Belgische burgers en vult zo de talrijke initiatieven van burgers, scholieren en wetenschappers aan om de volgende regionale en federale regeringen met aandrang te vragen naar een krachtdadig klimaatbeleid.

Zo’n beleid moet de afspraken van het klimaatakkoord COP 21 in Parijs concreet maken en er dus toe bijdragen dat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2° en beter nog met maximaal 1,5° Celsius zal stijgen. De transitie naar een koolstofarme economie en samenleving zal inspanningen vragen maar biedt ook kansen op het vlak van innovatie, industriële ontwikkeling, jobs en gezondheid.

Ik steun ‘Sign for my Future’ en onderschrijf hiermee volgende drie eisen:

  1. Een wettelijk kader tegen einde 2020 dat de nodige maatregelen en tussentijdse doelstellingen vastlegt om voor 2050 in België klimaatneutraal te zijn;
  2. Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat ten laatste in 2022 in werking treedt en burgers en bedrijven ondersteunt bij de transitie naar een klimaatneutrale samenleving;
  3. Een onafhankelijke klimaatraad van experten die het beleid evalueert.
  • ‘Sign for my Future’ startte een groots opgezette mediacampagne in de aanloop naar de verkiezingen op 26 mei e.k. ‘Sign for my Future’ rekent ook op jouw steun.
  • Teken op signformyfuture.be en geef onze politici te kennen dat je een krachtige aanpak verwacht en dat je hen daarin ook steunt.