Sign for my Future’. Een initiatief dat ik steun!

Het is een breed gedragen burgerinitiatief. Het wil zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen. De talrijke initiatieven van burgers, scholieren en wetenschappers brengen we zo dichter bij de beslissingen van de volgende regionale en federale regeringen. We vragen samen naar een krachtdadig klimaatbeleid.

Het beleid moet de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs concreet maken. Daarmee willen we de temperatuur op aarde met niet meer dan 2° laten stijgen. Liefst nog minder. Deze zal inspanningen vragen. Maar het biedt ook kansen. Op het vlak van innovatie, industriële ontwikkeling, jobs en gezondheid.

Ik steun ‘Sign for my Future’

Ik steun daarmee volgende drie eisen:

  1. Een wettelijk kader tegen einde 2020. Met de nodige maatregelen en tussentijdse doelstellingen. Voor 2050 in moet België klimaatneutraal zijn.
  2. Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan. Voor 2022. Burgers en bedrijven actief steunen. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving activeren.
  3. Een onafhankelijke klimaatraad van experten die het beleid evalueert.

‘Sign for my Future’ startte een groots opgezette mediacampagne in de aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019.

Teken op signformyfuture.be en geef onze politici te kennen dat je een krachtige aanpak verwacht en dat je hen daarin ook steunt.

Sign For My Future. Een initiatief dat ik steun!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.