Ben je ook geschrokken van de berichten over Connecterra? Ik in ieder geval wel. Sinds afgelopen maandag werd ik overstelpt met berichten dat de gele en rode wandellussen onderbroken waren. Gisteren volgde de bevestiging. Net zoals de tienduizenden wandelaars was ik zelf erg teleurgesteld dat gedane beloftes gebroken werden. Dat kon ik me niet voorstellen na de verschillende afstemmingen in 2018 waaruit ik leerde dat iedere partij voor de wandelaars naar oplossingen zocht. Ik ging op zoek naar antwoorden van alle betrokkenen.

Naar de lokale politiekers, lezers en wandelaars maar één advies:

Blijf zoveel mogelijk wandelen, dat is het beste antwoord dat je kan geven.

Wat voorafging?

  • Begin 2018 gonsde het van de geruchten dat 2 wandellussen zouden verdwijnen door de komst van Terhills Resort.
  • Hierop startte ik een actie bij de wandelaars om de toegankelijkheid van de 2 belangrijkste wandelroutes te vrijwaren.
  • Meer dan 600 mensen tekenden deze petitie die werd overhandigd aan de verschillende partijen (RLKM, LRM en het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem).

Uiteindelijk heeft overleg ertoe geleid dat:

  • RLKM niet in verzet ging tegen de komst van Terhills Park.
  • In ruil daarvoor de belofte kreeg van LRM om de wandelpaden te behouden.
  • Stad Dilsen-Stokkem de hand heeft uitgereikt door een wandelbrug goed te keuren die de verbinding kon vormen waardoor wandelaars nog steeds rond de plas konden wandelen zonder daarbij door het resort te moeten wandelen.

Je kan dit nalezen op mijn blog in dit artikel.

Afspraken zoals gepubliceerd door de Stad en RLKM op 18 maart 2018

Eind goed al goed … een standpunt waar ik me zelf in kon vinden. Het zou leiden tot 230 jobs.

Wat is er dan wel gebeurd?

Persoonlijk had ik het gevoel dat alles goed liep. In Het Belang van Limburg lees ik op 2 december 2018 dat het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem de brug heeft vergund. Dat maakte me blij.

Dat leek me dan ook het eerste om te checken?

De stad stelde mij al snel gerust: “de brug was door Dilsen-Stokkem vergund.”

Er zijn echter na de vergunning 6 bezwaarschriften ingediend. Het dossier ligt bij de provincie. Eén van de bezwaarschriften is weerhouden. Het werd ingediend door de Limburgse Milieukoepel.

Op mijn vraag of we vanuit Dilsen-Stokkem wel degelijk blijven gaan voor het behoud van de wandelpaden en een toegankelijk Connecterra voor iedereen volgt een volmondig “SOWIESO!” van het stadsbestuur.

Ik zou dan ook willen oproepen om zij aan zij te gaan wandelen op Connecterra en zo een positief signaal te geven.

Dan maar even naar RLKM …

Wij werden inderdaad geconfronteerd met paden die plots niet meer toegankelijk waren. Zelfs het fietspad naar de Hoeveweg was geblokkeerd tegen alle afspraken in. Gelukkig konden we beroep doen op zeer bereidwillige aannemers. We hadden rekening gehouden met tijdelijke onderbrekingen en omlegging tijdens de werken. We hebben nu in alle haasten een nieuwsbericht moeten aanmaken en vinden het jammer dat er niet meer en open wordt gecommuniceerd vanuit de bouwheer (LRM) over de werken en toegankelijkheid. We hebben echt het gevoel dat men niet geinteresseerd is in de wandelaar en voor het hele domein inzet op elitair gebruik.

Wandelen jullie dan zeker ook mee om zo het belang te ondersteunen?

Euhm LRM?

Niks aan de hand. Beloftes rond versterking wandelaanbod zijn allemaal uitgevoerd, behalve de wandelbrug die vertraging heeft maar daar kunnen wij niks aan doen. Het is een democratische procedure die we moeten uitzweten. We hebben met RLKM alternatieven uitgewerkt.

En uiteraard veroorzaken de werken hinder, maar dat kan ook niet anders.

Ook hier dezelfde vraag … wandelen jullie mee om te tonen hoe belangrijk dit is voor jullie?

Praten en wandelen werkt?

Ik wil de hand uitreiken om te helpen. Afspraken op te volgen en inbreuken melden aan alle partijen om dan samen naar oplossingen te zoeken zodat we ten alle tijde het terrein maximaal bewandelbaar houden. Democratische procedures en andere “ongelukjes” die de komende maanden nog zullen voorvallen kunnen mijn inziens toch opgelost worden door samen te gaan wandelen en te blijven praten. Communiceer ook als er onverwachte problemen opduiken in plaats van het vinger wijzen.

Mag ik oprecht vragen aan iedereen om zoveel mogelijk samen te gaan wandelen. Naast het wandelplezier werk je zo indirect ook mee aan de tewerkstelling van 5 mensen. 40.000 wandelaars per jaar hebben we daarvoor nodig. Dat is makkelijk haalbaar. Dank je wel!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.