Langzaam maar zeker gaat Dilsen-Stokkem naar een bebouwingsgraad van 30%. Momenteel is 75% van de bebouwde oppervlakte verbonden met de woonfunctie.

Waarbij ik met plezier verwijs naar een eerdere post met de oproep om meer te investeren in mensen en buurten en geen nieuwe gemeentegronden om te vormen tot bouwgrond.

Meer uitgebreid

Ruim 22% van totale oppervlakte van Dilsen-Stokkem is bebouwd

Begin 2019 was 1.827 hectare van de oppervlakte van Dilsen-Stokkem bebouwd. Anders gezegd 22,3% van de totale oppervlakte. In de eerste plaats gaat het dan over percelen ingenomen door woning en wegen. In de tweede plaats over de aangrenzende ruimtes gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten.

De bebouwde gronden nemen jaarlijks toe. Vandaag is er 223 hectare meer bebouwd dan in 2000.

De bebouwde oppervlakte neemt jaarlijks toe. Namelijk aan een ritme van 15,28 m2 per dag, hetgeen het gemiddelde is sinds 2000.

Bebouwde oppervlakte in Dilsen-Stokkem
Bebouwde oppervlakte
Dilsen-Stokkem, 1985-2018, in hectare (Bron: StatBel)

Meer dan 75% van de bebouwde oppervlakte is verbonden met wonen

De belangrijkste ruimtegebruiker is de woonfunctie. Namelijk 35% van de bebouwde oppervlakte is verbonden met de woonfunctie. Daarnaast maken terreinen voor vervoer en telecommunicatie een aanzienlijk aandeel uit van de bebouwde oppervlakte. Een daling in industriegronden maakte dat we 44 hectare aan lokale tewerkstelling zagen vertrekken.

Bebouwde oppervlakte volgens voornaamste categorieën
Bebouwde oppervlakte volgens voornaamste categorieën
Dilsen-Stokkem, 2018, in % van bebouwde oppervlakte (Bron: StatBel)

Langzaam maar zeker naar een bebouwingsgraad van 30%

De omliggende gemeentes zijn sterk vergelijkbaar. Enkel Meeuwen-Gruitrode en Bree zitten lager dan 20%. Opglabbeek en Maasmechelen overschrijden de 30%. Wij gaan langzaam maar zeker naar de 30% toe.

 Bebouwde oppervlakte (in %)
Meeuwen-Gruitrode14,8
Bree19,2
As22,7
Kinrooi22,9
Maaseik23,4
Zutendaal25,3
Dilsen-Stokkem27,7
Opglabbeek31,2
Maasmechelen34,9

Een overaanbod aan bouwgronden en online tool voor verkoop

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem zet al jaren in op betaalbaar wonen. Onder andere door het te koop aanbieden van betaalbare bouwkavels. De gemeenteraad heeft daarom beslist om de verkoopprocedure sterk te vereenvoudigen. Er werd recent gekozen om volledig digitaal te gaan.

Er ligt nog veel verkavelde bouwgrond te koop. We kunnen gerust spreken over een overaanbod.

Zelf pleit ik daarom voor een tijdelijke stop op het verkavelen van gemeentegronden.

Alleen op die manier komen private eigenaars voldoende aan bod.

Meer info: online tool voor aankopen.

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.