468 kinderen wonen in een kansarm gezin

468 kinderen in Dilsen-Stokkem wonen in een gezin waar er geen cent te veel is.

In 2017 schreef ik al over kansarmoede in Dilsen-Stokkem. Net als toen zijn de cijfers vandaag heftig.

Het aantal gezinnen waar het huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel ligt neemt toe.

Bron: Provincie in cijfers

Zodoende neemt de groep met een risico op armoede toe. Immers huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel lopen een hoger risico op armoede.

Het aandeel personen onder de armoededrempel steeg de afgelopen jaren. In Dilsen-Stokkem van 4,8% in 2003 tot 13,8% vandaag. Zo volgen we helaas met een geleidelijke klim de Vlaamse trend.

Armoede Dilsen-Stokkem
Bron: Statistiek Vlaanderen, bewerking: Jackie Janssen

Sint-Vincentius

Ontstaan in 1833 in Parijs

In 1833 stichtte Fréderic Ozanam in Parijs de “Conferentie van de liefdadigheid”. Omdat de universiteitsstudent erg onder de indruk was van de omstandigheden waarin vele Parijzenaars leefden. Later werd dit omgevormd tot de Sint-Vincentiusvereniging. Ondertussen een internationale hulporganisatie.

Vincentiusvereniging in Dilsen-Stokkem

Sinds 1996 is deze  vereniging ook in Dilsen-Stokkem actief. Ook lokaal wil men de vaak verborgen armoede aanpakken. Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW en andere organisaties. De mensen “achter” de vereniging zijn vrijwilligers. Zij doen dit werk vanuit een christelijke levensvisie. Wie in nood is komt in aanmerking. Ongeacht godsdienst, ras of afkomst. Door de bedeling van voedsel, luiers en hygiënische producten helpt de vereniging. Zo kunnen velen een moeilijke periode in hun leven overbruggen.

Met de hulp van Ommersteyn

De bedeling vindt plaats bij Ommersteyn in Rotem. Op de eerste en derde woensdag van de maand, tussen 9 uur en 10.30 uur. Door middel van voedselpakketten die zijn aangepast aan de noden van de persoon of het gezin. Daarnaast worden tussentijdse noodoproepen, meestal van het OCMW, zo vlug mogelijk te beantwoorden.

Bepaalde producten krijgt menvia de Voedselbank. Dus gratis van de Europese Unie. Er moet echter elke maand veel bijgekocht worden. Voor deze hulpverlening is men uitsluitend aangewezen op giften van particulieren, verenigingen, scholen en bedrijven. Ook de Provinciale Raad Vincentius Limburg en de subsidies van de Stad Dilsen-Stokkem helpen.

Naast de eerstelijnshulp maken de vrijwilligers tijd om te luisteren naar het wel en wee van de mensen. Ze bemoedigen en zoeken samen met hen naar blijvende oplossingen op weg naar zelfredzaamheid.

Vincentius is bereikbaar op het het GSM-nummer 0477 85 02 81 of in hun lokaal. Dat kan je vinden in het Verschuylenhof, de Schiervellaan 5 te Rotem. Telkens op de eerste en derde woensdag van de maand tussen 9u  en 10u 30.

Je kan de vereniging financieel steunen op rekeningnummer BE11 4564 0769 3148. Bovendien geven stortingen vanaf 40 euro stort recht op een fiscaal attest.

Stichting Ommersteyn herbergt hen kosteloos. Daardoor kunnen alle giften besteed worden aan noodzakelijke aankopen voor de mensen.

468 kinderen in Dilsen-Stokkem wonen in een gezin waar er geen cent te veel is. Net zoals ik zelf kansarmoede niet aanvaardde als kind, hoop ik dat deze kinderen ook vlot hun weg vinden!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.