Het wordt steeds moeilijker om nog leerkrachten te vinden en ze te houden. Eén van de groeiende nadelen van het beroep en ééntje dat voor mij bovenaan staat aan het lijstje van uitdagingen om aan te pakken : een enorm gebrek aan RESPECT voor de leerkracht. Het beroep is op enkele decennia complexer geworden en tegelijk is er een maatschappij die er te weinig respect voor opbrengt. Helaas gaat het dan over zowel de studenten als de ouders.

Overvolle klassen. Te lage lonen. Toename van schoolmoeheid bij leerlingen. Verhoogde druk vanuit de overheid. Continue tekort aan collega’s. Verouderde klaslokalen. Toenemende agressie. Geen verlof kunnen nemen wanneer jij dat wil.

Dat zijn slechts een paar dingen waar je je aan mag verwachten als je les gaat geven. Daar staat tegenover dat je steeds te horen krijgt dat je wel heel veel vakantie hebt, dat les geven nu toch niet zo moeilijk is, … met deze ogenschijnlijk kleine opmerkingen tonen we weinig respect voor dit beroep.

Dat hebben wij te veranderen!

En dat begint bij ons, als ouders.

Het start al aan de schoolpoort in de lagere school: zeggen wij zelf goedemorgen tegen de mensen die we tegenkomen en tegen de leerkracht?

Luisteren wij echt naar de leerkracht als hij iets zegt of horen we en denken we “mijn kind, goed kind!”.

Leerkrachten verdienen respect en zijn één van de belangrijkste fundamenten voor onze maatschappij. De impact op de toekomst van onze kinderen is groot. Lees ook maar eens: Dank u wel! Rond je kijken is ook al voldoende. Wat zouden al die mensen rondom je zijn als ze niet hadden leren lezen en schrijven? Wat zouden we zijn als er niemand was geweest die ons leerde rekenen?

Zonder respect is er geen enkele basis om aan kinderen iets te leren en zonder ons respect is er dus ook niets voor onze kinderen.

Laat het schooljaar 2019-2020 er dus vooral eentje zijn waar we met z’n allen werken aan respect voor de leerkracht. Dank je wel meesters, juffrouwen, leerkrachten en proffen van deze wereld. Volhouden!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.