(Nieuwjaarsspeech 2020)

Lieve mensen, Beste vrienden,

Laat me beginnen met wat écht belangrijk is: ik ben blij u hier in 2020 te zien! Gezond en gelukkig! Jullie zijn allemaal deel van een partij die ook gezond en gelukkig is!

Wij hebben sinds oktober onze werking opengezet. Als duidelijk signaal in Dilsen-Stokkem dat politiek ook anders kan en moet. Dat wij er ook zijn voor iedereen en willen nauwer samenwerken met alle kleuren!

Ik ben dan ook blij dat wij vandaag een aantal mensen in de zaal hebben staan die deze klank horen en samen met ons klinken op 2020.

Beste Vrienden,

De kern van wat jullie bij ons brengt, is de essentie van ons project: samen, verdraagzaam en opbouwend werken aan het welzijn van onze inwoners. Het afgelopen jaar was er voor onze lokale afdeling één van diepe bezinning. Het was ook de start van onze nieuwe manier van werken.

Het ontstaan van ons open bestuur, de connectiegroepen, de geboorte van een mannenclub en jong CD&V en onze eerste themagroep rond armoedebestrijding die we boven het doopvond houden.

Ook onze mandatarissen verdienen een pluim. Jan zal dadelijk zelf toelichten wat zij allemaal hebben verwezenlijkt. Als oppositiepartij in Dilsen-Stokkem is het niet gemakkelijk om een eigen agenda onder de aandacht te brengen. Om eigen accenten te leggen. Dat is ons de het laatste jaar wonderwel gelukt … Onze fractie heeft veel en goed werk geleverd en daarvoor vraag ik nu al een applaus.

Ons politieke project in Dilsen-Stokkem

Zelf wil ik over ons politieke project ook iets kwijt. Wij zullen kritisch zijn als een stadsbestuur raakt aan de nabijheid en de solidariteit onder de mensen. Aan dossiers die bijdragen aan een warme samenleving zouden we graag actiever willen meehelpen. Beleid maken is omgaan met geld. Keuzes maken. Ook wij zouden keuzes moeten maken, ook voor ons zouden die niet perfect zijn.

Ik wil vooral onderstrepen dat wij met alle democratische partijen in Dilsen-Stokkem voor een grote gezamenlijke uitdaging staan! Mensen verliezen hun vertrouwen in de politiek en geven belangrijke signalen. Ze willen dat wij nauwer samenwerken. Daarom hebben ook wij kritisch gekeken naar onze houding en onze keuzes en reiken wij meer dan ooit de hand uit naar de meerderheidspartijen, om ondanks hun coalitie, ons te laten meewerken aan het beleid rond veiligheid en mobiliteit, de armoedebestrijding, de verenigingen, sport en cultuur en het klimaat. Zet ons mee aan tafel. Wij kunnen en willen meer dan handjes opsteken tijdens een gemeenteraad. De stad kan er alleen maar wel bij varen als je niet alleen de mening van 58% vertegenwoordigd maar de stem zal zijn van een kleine 10.500 kiezers, bijna 80%. Zo werpen wij samen een dijk op tegen het extremisme.

nauwer samenwerken is het minste dat wij kunnen doen, het zou jammer zijn als we het pas gaan doen nadat het moet omwille van de stem van de kiezer.

Jackie Janssen

Onze ambitie om Dilsen-Stokkem goed te besturen is immers nog lang niet weg.

Vandaar een uitgestoken hand om nu al een breder democratisch en stabiel bestuur te verankeren in Dilsen-Stokkem. Ze hebben mijn telefoonnummer.

Onze eigen werking is open en transparant

Met onze analyse over onze eigen lokale werking is er veel werk gedaan. Maar het werk is verre van af. En dat niemand zich vergist: het is mijn en onze ambitie om het werk verder te zetten. Wij willen blijven zoeken naar verbinding met onze inwoners. Met veel inwoners, met heel veel inwoners.

De uitdaging is bijzonder groot

Mensen, als ik kijk naar de opgave voor de komende jaren, is het heel moeilijk om niet stil te staan bij de gebeurtenissen van de afgelopen weken en maanden. De afkeer van de mensen van de politiek, de extreme verkiezingsuitslag van 26 mei, de aangestoken brand in het asielcentrum in Bilzen, de ongelijkheid in de verdeling van middelen, de armoede die we zien stijgen.

U vraagt zich misschien af, wat heeft dat nu met ons en met Dilsen-Stokkem te maken.

Kerststal in Dilsen-Stokkem

Een tekenend voorbeeld hebben we pijnlijk mogen ervaren in de volle Kerstperiode. Vanuit het neutraliteitsprincipe werd de kerststal in het asielcentrum verwijderd. In plaats van het debat te voeren over onze eigen waarden en normen regende het racisme op de sociale media.

Verschillende leden hebben mij die dag opgeroepen om in actie te komen. De verkiezingen van 26 mei zorgen ervoor dat de verhoudingen ook in Dilsen-Stokkem op scherp komen staan. Zoveel was duidelijk bij de verkiezingsuitslag, zoveel was helaas duidelijk in de commentaren op facebook.

Of het terecht is dat de mensen kwaad zijn en of de inschatting klopt dat ook in

Dilsen-Stokkem de relaties tussen moslims en niet-moslims op scherp komen te staan dat weten we niet, de toekomst zal dat uitwijzen.

Maar feit is dat er stevige signalen worden gegeven en daar ligt er een opgave voor ons allemaal.

Een fijne buurt om in te wonen

Want waar gaat het in feite om? Dat mensen elkaar kennen, dat je in een fijne buurt woont, waar je erbij hoort. Dat we contact hebben we met elkaar, ook als we anders denken, dat we naar elkaar luisteren, in gesprek gaan. Dat we niet vervreemden van elkaar. Zelfs van onze eigen Vlaamse buren vervreemden wij. En daar proberen we als CD&V’er in Dilsen-Stokkem ons voor in te zetten. Door de dialoog aan te gaan met iedereen.

Dat start helemaal van boven.

Als voorzitters van partijen niet kunnen verbinden vanuit hun verschillen en blijven kibbelen, waarom zouden de mensen dat dan wel doen.

Jackie Janssen

Armoedebestrijding

Rond armoedebestrijding net hetzelfde: als gemeenteraadsleden niet nauwer samenwerken en ervoor zorgen dat mensen in armoede geholpen worden dan ontlopen wij onze verantwoordelijkheid. 15% in Dilsen-Stokkem leeft in armoede! 15%! Wij hebben er samen voor te zorgen dat zij goede ondersteuning krijgen, maar ook te kijken naar wat we zelf kunnen doen. Want iedereen kan iets bijdragen aan zijn leefomgeving. En daarmee leg je contacten, leer je je buren kennen, hoor je erbij en ben je van waarde. Maar ook bv door ruimte te geven aan mensen die open ruimte willen inrichten, plekken waar bewoners elkaar ontmoeten, en nauwer samenwerken aan een gezonde leefomgeving. Dit verbetert de kwaliteit van het leven op verschillende manieren.

Terug naar de kerststal in het dienstencentrum. Als partij hebben wij op dat moment onze verbinding laten zien. In geen tijd was duidelijk wat ons te doen stond. Het ging in totaliteit over al onze waarden, onze christelijke maar ook al hetgeen waar wij voor staan in de maatschappij. Wij zijn niet gaan polariseren, oordeelden niet in het debat, niet over het stadsbestuur, niet over de roepers, niet over de vrijwilliger die de stal liet weghalen. Actie ondernemen was onze reflex. Wij vroegen om de stal terug te plaatsen en zijn blijven staan in onze eigen normen en waarden!

En raad eens: de stal werd teruggeplaatst, de polarisatie is gestopt en wij kregen van vele mensen een dank je wel!

Verbinden, geen politieke spellen

Dat is wat ons te doen staat in 2020: verbinden en hard werken, geen politieke spellen, buurten laten opleven, actie ondernemen in onze omgeving en liefst allemaal samen.

Dank u wel, geniet van deze avond!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.