Het systeem werkt niet. We gaan het systeem herstellen. De balans tussen de structuur van ons land, de leiding van ons land en onze inwoners is aan herstel toe.

Het geheel leeft naast elkaar!

NAAST ELKAAR LEVEN!

Dat geldt helaas ook voor ons eigen persoonlijke leven. Wij leven letterlijk en figuurlijk naast onze buren.

Tweeverdieners halen het einde van de maand niet. Onze economie tekent al jaren groei op. Toch blijven we met rampzalige armoedecijfers zitten. We helpen elkaar niet!

Een groeiende groep van mensen heeft psychische bijstand nodig. Depressies, burn-outs, zelfmoord …. het is schering en inslag. Vaak weten we dit niet over mensen in onze eigen buurt.

Soms voelt het alsof iedereen zichzelf voorbij loopt.

WAT DOET DE POLITIEK?

Vooral ook naast elkaar leven. Ook zichzelf voorbij lopen. Ook letterlijk en figuurlijk naast de mensen leven. Mijn oproep is om die stilstand nu aan te grijpen ons systeem te herstellen. Om politiek, partijen en inwoners terug met elkaar te verbinden.

Laten we als kleine landje dit moment aangrijpen. Tabula rasa maken van wat er was en een voorbeeld zijn. Laat ons de democratie van de 21e eeuw vorm geven.

Het ene na het andere onderzoek laat zien dat inwoners vervreemden van de politiek. We begrijpen niet waarom zelf in crisis Federale ministers tegenovergestelde zaken vertellen dan hun Vlaamse collega.

DICHTER BIJ DE MENSEN

Mensen, bedrijven, verenigingen, organisaties, zelfs het lokale beleid … ze voelen zich niet betrokken. Ze hebben steeds meer het gevoel dat politici wereldvreemde beslissingen nemen.

Nationale en regionale politici lijken almachtig. Nochtans weet ik zelf dat politici ook worstelen. Ze geven de indruk dat ze het goed voor elkaar hebben. Awel dat is niet zo, De huidige generatie zal dat niet toegeven en zal blijven vechten voor “hun gelijk”.

Zou het niet kunnen dat in deze “tussenfase” niemand klaar is om een verhaal te hebben? Er is een “ik-heb-het-gegoogled”, “ik-weet-het-beter” en “ik-heb-mijn-tweet-al-klaar-staan” cultuur. We zijn die met z’n allen gaan accepteren.

HET VRAAGT VEEL ENERGIE

Ik heb ondertussen vele top politici kunnen spreken en weet dat achter hun façade van “sterk zijn” ze bijna allemaal gewoon echt moe zijn.

De negatieve commentaren op hun engagement. De continue strijd tegen #fakenews. Steeds opnieuw het proberen goed te doen. Daar wordt een mens moe van.

Nog het allermeest word je moe omdat je moet vechten tegen populisten die continue met de wolven meehuilen. Populisten die de makkelijke weg kiezen en mensen naar de mond praten.

Het vertrouwen van inwoners in politici en de huidige Belgische staatsstructuur is op een absoluut dieptepunt. Dat geldt ook voor hun trouw aan de partijen die het land de afgelopen decennia bestuurden.

GEZONDHEID EERST

We moeten inzien dat er Pre-Corona al een ongezonde situatie was. Er is 50 jaar gebouwd aan ons systeem van gezondheidszorg. De bijsturingen van de laatste 10 jaar haalden de solidariteit onderuit. vooral naar het correct waarderen van hulpverleners en het weghouden van de lobby in deze sector hebben we de bal misgeslagen.

De witte woede van voor de crisis heeft vandaag een hele andere betekenis gekregen. Wat een engagement is er door deze “verwaarloosde” sector niet opgenomen tijdens deze crisis.

In het post-corona tijdperk hebben we toch echt te vermijden dat dit engagement de ziekenhuizen verlaat. We waren teveel op weg om van ziekenhuizen wansmakelijke fabrieken te maken. Het menselijke, de nabijheid van de verzorgende hebben we terug te herstellen.

TERUG NAAR “KLEIN EN DICHTBIJ” TE GAAN

Scholen hebben we ook niet in te richten met dezelfde efficiëntie maatstaven als een fabriek. De behoeften van onze jongeren erkennen. Jongeren laten helpen om het onderwijs mee te laten gaan met de tijd. Hun engagement en het samenwerken tussen kinderen bevorderen. Hen leren om eigenaarschap te nemen.

Kinderen van vandaag zijn echt niet gemaakt om door een vast leerplan te halen. Ze zijn geen producten. Je maakt ze niet in een pakket van 25 klaar voor de wereld van morgen.

Getuige daarvan het dalende niveau. Het choquerend hoog uitvalpercentage. Bovendien lopen leerkrachten massaal weg van hun roeping. We hebben een koude administratie opgezet. Een mechanische onderwijsbenadering geïnstalleerd. Noch leerkrachten, noch leerlingen worden hier door geïnspireerd.

ONZE PLANEET

Nog fundamenteler dan bovenstaande is onze planeet. De schade die we met z’n allen de afgelopen decennia hebben toegebracht. Hoe goed je ook je best doet de schade is enorm. Iedereen doet in wisselende mate mee aan een systeem dat de lucht, het water en het land vervuilt. Kostbare ecosystemen en soorten worden met een angstaanjagende snelheid vernietigt. We putten onze grondstoffen uit. Er zijn nu al talloze zaken waar de kinderen van onze kinderen nooit meer over kunnen beschikken.

HET SYSTEEM WERKT NIET

We gaan het systeem herstellen. De koopkracht van iedereen op een leefbaar peil brengen. De goede gezonde zaken van de globalisering houden. Wat tegen onze natuur ingaat en enkel draait om efficiëntie en verrijking van enkelingen bouwen we terug af.

We gaan lokale initiatieven van inwoners promoten. Ze eenvoudiger en met veel minder regels mogelijk maken.

We gaan streng zijn voor zij die profiteren van de vrijheden en mogelijkheden die we hebben. Groot betekent dat je je aan regels te houden hebt. Die regels zijn er al. We gaan ze met z’n allen afdwingen.

Alleen zo gaan we onze planeet, het leven en onze gezondheid beter beschermen. Wil jij meedoen?

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.