(Spreek gewone taal – nieuwjaarsspeech 2023)

Spreek gewone taal

Lieve mensen, …

Eerst en vooral een heel heel gelukkig nieuwjaar aan iedereen. Wat ben ik blij dat we na 3 jaar hier eindelijk terug hier zijn. Nieuwjaarspeeches zijn doorgaans momenten om stil te staan bij wat het voorbije jaar gebeurde en vooruit te kijken naar het komende jaar. “Spreek gewone taal”, daar wil ik het over hebben.

Ik wil bij de start van deze toespraak al een dikke merci zeggen aan de mensen van de organisatie die er keer op keer voor ons staan.

Een terugblik op de voorbije (3) jaar

Ik heb even moeten nadenken en dacht er aan om in mijn speech een uitgebreide terugblik te geven op de voorbije 3 jaar. Maar Theo zei “niet te lang en te veel speechen”. Dus een korte terugblik naar enkele belangrijke realisaties van de voorbije 3 jaar. En sta me dan even toe om deze toch te koppelen aan waar we als CD&V voor staan. Als wij zeggen dat mensenen buurten in Dilsen-Stokkem respect verdienen dan is dat omdat we respect voor mensen en buurten ook belangrijk vinden. Dan is dat waarvoor wij lokaal aan politiek doen. En ja we zitten dan wel in de oppositie in Dilsen-Stokkem, onze fractie toont op meerdere vlakken dat ze wel degelijk impact heeft.

Wij zorgen voor verenigingen

Toen we in 2020 geconfronteerd werden met de eerste lockdown en verenigingen in nood kwamen besliste de Vlaamse regering een noodfonds. Voor Dilsen-Stokkem was er bijna 250.000 euro voorzien. Wie stond er namelijk als eerste om verenigingen bij te staan en de uitbetaling vanuit het noodfonds snel te doen. Wij! In een fantastisch mooi samenspel tussen onze vertegenwoordigers in de adviesraden en de mandatarissen werden verenigingen in Dilsen-Stokkem direct na toekenning van de middelen al geholpen. Onze verenigingen verdienen dat respect! Ruim 250.000 euro werd zo direct naar het verenigingsleven in Dilsen-Stokkem overgeschreven. Vertel dat aan elke vereniging. Want ons CD&V Dilsen-Stokkem verdient daar een groot applaus voor.  

Wij zorgen voor het klimaat

Toen Nicole in december 2020 vragen begon te stellen aan de gemeenteraad over de komst van een gascentrale op het industrieterrein van Rotem werd iedereen zenuwachtig. We hebben herhaaldelijk gewezen op het kleinschalige doel van het industrieterrein en de mismatch met deze mastodont van een centrale. Voor mij persoonlijk was het een “over mijn lijk” verhaal. Nooit zou ik toelaten dat er jaarlijks 17,5 miljoen ton vanuit Dilsen-Stokkem werd uitgespuwd. Nooit. Meer dan 4000 inwoners volgden. Dus dank je wel Nicole om dit op de gemeenteraad te brengen!

Wij zorgen voor verkeersveiligheid

Deze week nog kreeg Jan de kers op zijn taart. We respecteren Jan allemaal als een loyale hardwerkend gemeenteraadslid. En als hij zijn tanden ergens in zet dan weten ze bij de meerderheid niet altijd van welk hout pijlen maken. Zo heeft Jan het SAVE verhaal op de agenda gezet, zijn we het blijven opvolgen en mogen we de pluim dan ook op onze hoed steken. Dilsen-Stokkem werd weer een stukje veiliger! Dank je wel Jan! Respect. Goed gedaan!

Hetzelfde over de mobiliteit. Geen sinecure met de minister van mobiliteit mee aan de tafel als voorzitter van de gemeenteraad. Maar dankzij kritische vragen uit onze fractie, het betoog van Sandra rond bussen voor de Maaskant en onze poll die we deelden met de verantwoordelijken voor de regio hebben we in ieder geval al de huidige dienstverlening kunnen behouden. Ook dit dossier zullen Sandra, Jan en de fractie zeker verder blijven opvolgen. Merci!

Wij zorgen voor zoveel meer

Zeker ook nog het vermelden waard zijn 2 punten uit ons programma van 2018: een fietsplan en een ontmoetingscentrum. Beiden worden in de huidige legislatuur uitgevoerd alsof het hun eigen programma was. En zo zou ik nog even kunnen doorgaan …

Trots op de CD&V fractie

Met trots durf ik zeggen dat onze fractie de fractie is die de meeste voorstellen doet, de meeste vragen stelt en het meest zichtbaar is op de gemeenteraad. De andere oppositiepartijen komen nog niet aan onze enkels. En als ik met de meerderheidspartijen spreek dan hoor ik toch wel veel respect voor de manier waarop wij onze dossiers kiezen en kennen.

Trots op de partijwerking

Ook onze partijwerking mag er zijn. Bovenlokaal dragen wij meer dan ons steentje bij: Jan, Myrthe, Alana en ikzelf versterken de provinciale partijraad, Esmée zit in de Nationale partijraad. Myrthe heeft ondertussen haar verdienste in de provincieraad. Allemaal plaatsen die ons ook lokaal kunnen versterken

De werking werd verstoord

Dat onze afdelingswerking ernstig verstoord werd in de voorbije jaren dat moet ik niet uitleggen. Waar we in de 6 maanden voor Corona met 20-25 bestuursleden maandelijks vergaderden en meerdere activiteiten per jaar vanuit OrSeNI & Vrouw en Maatschappij hadden, werd plots alle contact verbroken. En ja … ook wij hebben dan af en toe virtueel vergaderd. Maar de groep werd kleiner, de contacten zakelijker en de toon soms ook wel harder. Sinds enkele maanden zitten we terug fysiek samen. Sinds september gebeurt dat ook weer op verschillende plaatsen in Dilsen-Stokkem en kunnen we weer een pint drinken achteraf. Dat hebben we nodig. Om elkaar terug te vinden. Iedereen is daar trouwens welkom.

Stil stonden we niet

Helemaal stil stond het nooit: Jong CD&V Dilsen-Stokkem viel in de prijzen voor hun Maas Cleanup, OrSeNi ging telkens als het even mocht en kon terug op stap. We hebben onze landbouwers, ze waren hier met meer dan 100, uitgenodigd in een toelichting van het stikstofakkoord.

Beste mensen. De voorbije 3 jaren waren heftige jaren. Voor elk van ons en ook voor onze lokale partij. Maar wat belangrijker is, lieve vrienden, is onze blik vooruit. Laat die jaren nu los en neem de lessen mee.

Spreek gewone taal!

En Theo, het gaat toch nog even duren, ik zou daarvoor een klein verhaal willen vertellen. Een verhaal uit het Oude testament zelfs. Jullie kennen wellicht allemaal wel de geschiedenis van de toren van babel. Dat verhaal is na te lezen in genesis 11.

De toren van Babel

De toren moest zo hoog worden dat die tot in de hemel zou reiken. Daarvoor moest er samengewerkt worden. De mensen wilden niet naar god luisteren en zich over de aarde verspreiden maar ze wilden zich namaken en trok hun eigen plan. Samenhokken in de stad. Maar de hoogmoed werd afgestraft en het leidde tot een totale spraakverwarring,  Babylonische spraakverwarring is dan ook iets wat we allemaal kennen. De mensen gingen ook steeds harder en harder praten.

Het werd inderdaad een Babylonische spraakverwarring en je kan er om lachen maar soms denk ik Babel, dat is wat wij doen op facebook en andere sociale media?

Sociale Media – de nieuwe toren van Babel

Zonder het uitroepteken van de verontwaardiging lijkt niemand meer gehoord te worden op Facebook. Mensen gaan steeds harder spreken, zodat hunne IK gezien wordt. Soms overschrijden ze dan grenzen. Oh en ik klop daarbij zeker ook een mea culpa. Het is die “IK” dat zorgt voor afstand in plaats van verbinding. De hoop om aandacht te krijgen voor het IK, met als gevolg dat we daardoor langs elkaar heen praten. Babylonische spraakverwarring.

Naar mijn gevoel heeft deze Babylonische spraakverwarring de politiek besmet. Spreek gewone taal!

De toren van Babel: spreek gewone taal in en rond de politiek

Deze week nog sprak ik met iemand die moet rondkomen met het minimum pensioen van 1500 euro. Soms hoor ik politici dat poneren alsof een minimumpensioen van 1500 euro het paradijs op aarde is. Heel erg wereldvreemd debat. Ik ben dan helemaal niet verbaasd dat mensen dan wantrouwen hebben in het verre Brussel en Europa.

Die 1500 euro daar liggen mensen wakker van. Ze moet dienen om onbetaalbare energierekeningen af te lossen en de stijgende prijzen van de winkelkar te bekostigen. Datzelfde debat over energie en onze portemonnee op TV gebruikt termen als capaciteitstarief, Europees prijsplafond, bevoorradingszekerheid, een CRM mechanisme, inflatie, recessie … het debat op de straat draait om wat er op het einde van de maand nog in de winkelkar kan. Babylonische spraakverwarring alom. Spreek gewone taal!

Hetzelfde zien we gebeuren in de arbeidsmarkt: in de Wetstraat heeft men het over minimum tewerkstellingspercentages om de sociale zekerheid te garanderen, langdurig zieken her inzetten via reintegratiecoaches, het invoeren van een minimum belasting van 15% voor multinationals … maar hier op de Schoolstraat gaat het over werk hebben waarmee je de verwarming kan betalen, de burn-out van de verpleegster en de meester van Frans. Babylonische spraakverwarring. Spreek gewone taal!

De toren van Babel: spreek gewone taal, ook in Dilsen-Stokkem

Pieter Breugel de oude heeft de Toren Van Babel mooi geschilderd. Ik zal jullie die schilderij eens tonen. Weet je wat ik zie als ik daar naar kijk? Wacht even ik zal het jullie tonen:

Daar spreken ze soms ook een andere taal. En daarom, beste mensen, daarom zijn wij nodig. Om tegenover het volbouwen van onze buurt aandacht te vragen voor kansarmoede, zoals Noëlla maand na maand doet. Om tegenover de verzuring te vragen wat er kan gebeuren om onze buurt gezelliger te maken. Om blijvend respect te vragen voor onze jeugd, onze verenigingen en het volkse in Dilsen-Stokkem te respecteren. Daarom hebben wij blijvend jullie steun nodig.

Ik ben begonnen met het bekende verhaal van de toren van babel misschien een iets moeilijke vraag is weet u welke geschiedenis in de bijbel de tegenhanger is van het verhaal van de toren van babel. Iemand die het weet?

Spreek gewone taal en werk samen!

Dat is Pinksteren. Het pinksterfeest. Door god’s geest gingen duizenden mensen vanuit allerlei talen en landen en volken elkaar opeens verstaan want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan het resultaat was niet geldingsdrang maar enthousiasme om met vreugde elkaar te dienen. Ze gingen een gemeenschappelijke taal spreken van liefde en dienstbetoon. Het is nog maar nieuwjaar. Valentijn, Carnaval, Vasten en Pasen moet nog komen. Maar in dit nieuwe 2023 wens ik elke mandataris, elke bestuurslid, elke parlementair, al onze ministers en ons allemaal hier in de zaal de geest van Pinksteren toe. Laten we er voor zorgden dat wij wel samenwerken en iedereen verstaan.

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.