Showing: 3 RESULTS
Nationale en Internationale Politiek Persoonlijk

Sign for my future

Ik steun ‘Sign for my Future’ en onderschrijf hiermee volgende drie eisen: 
1. Een wettelijk kader tegen einde 2020 dat de nodige maatregelen en tussentijdse doelstellingen vastlegt om voor 2050 in België klimaatneutraal te zijn; 
2. Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat ten laatste in 2022 in werking treedt en burgers en bedrijven ondersteunt bij de transitie naar een klimaatneutrale samenleving;
3. Een onafhankelijke klimaatraad van experten die het beleid evalueert